ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι ασθενείς μπορούν να απευθύνονται στο νεφρολογικό ιατρείο για άμεση διάγνωση, αντιμετώπιση και θεραπεία μιας σειράς από κλινικά και νεφρολογικά προβλήματα, όπως:

 • Αρτηριακή Υπέρταση
 • Διαβητική νεφροπάθεια
 • Αιματουρία - Λευκωματουρία
 • Νεφρωσικό σύνδρομο
 • Σπειραματικά νοσήματα - Συστηματικά νοσήματα
 • Χρόνια νεφρική νόσο σε οποιοδήποτε στάδιο (1ος έως 5ο), για την οποία παρέχονται διαιτητικές οδηγίες, διόρθωση αναιμίας, φαρμακευτική υποστήριξη για οστικές διαταραχές, διόρθωση ηλεκτρολυτών, αντιμετώπιση ανθεκτικής υπέρτασης και οιδημάτων
 • Κλινική υπολογιστική προσέγγιση της νεφρικής λειτουργίας και συνταγογράφηση, αν κρίνεται σκόπιμο, απεικονιστικής μεθόδου
 • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
 • Καρδιονεφρικά σύνδρομα
 • Νεφρολιθίαση
 • Λοιμώξεις ουροποιητικού
 • Επίκτητος ή συγγενής μονόνεφρος
 • Πολυκυστική νόσος και άλλα κληρονομικά νοσήματα
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές και μεταβολικά νοσήματα
 • Σπάνια νοσήματα
 • Προετοιμασία του ασθενούς για ένταξη σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας
 • Οδηγίες για ασθενείς του τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Η ιατρός είναι πιστοποιημένη για συνταγογράφηση με τον ΕΟΠΥΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, επικοινωνήστε με τη Νεφρολόγο.